Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kalvinizmus737 SGWaAP
0.276protestantizmus4455 SGWaAP
0.397luteranizmus427 SGWaAP
0.404kalvín3292 SGWaAP
0.408anabaptista519 SGWaAP
0.414pietizmus443 SGWaAP
0.421protestantské2527 SGWaAP
0.426kalvínska1131 SGWaAP
0.427protestantská8913 SGWaAP
0.436katolicizmus10809 SGWaAP
0.454katolíctvo451 SGWaAP
0.466deizmus428 SGWaAP
0.488protestantský6987 SGWaAP
0.488luteránske500 SGWaAP
0.514reformačné861 SGWaAP
0.514kresťanstvo112019 SGWaAP
0.519protireformácia1975 SGWaAP
0.519protestant17006 SGWaAP
0.523manicheizmus421 SGWaAP
0.526reformné_hnutie887 SGWaAP
0.526arianizmus654 SGWaAP
0.531reformačná920 SGWaAP
0.542platonizmus451 SGWaAP