Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kakofónia1021 SGWaAP
0.466mätež1029 SGWaAP
0.467ohlušujúci3324 SGWaAP
0.494ohlušujúca1118 SGWaAP
0.494ohlušujúce992 SGWaAP
0.496prehlušovať1877 SGWaAP
0.502vrava7847 SGWaAP
0.522škrekot2066 SGWaAP
0.531škrek2570 SGWaAP
0.537haravara757 SGWaAP
0.537kvílenie4001 SGWaAP
0.548dunivá681 SGWaAP
0.554huriavk1382 SGWaAP
0.555dunivý2696 SGWaAP
0.560kvílivý947 SGWaAP
0.567dunenie5333 SGWaAP
0.568hukot11318 SGWaAP
0.572ohlušujúco560 SGWaAP
0.572prehlušiť6502 SGWaAP
0.573ohlušovať514 SGWaAP