Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kaštielik465 SGWaAP
0.447zámoček4482 SGWaAP
0.457lovecký_zámoček446 SGWaAP
0.482kaštieľ116441 SGWaAP
0.546letohrádok2394 SGWaAP
0.554barokový_kaštieľ1621 SGWaAP
0.564renesančný_kaštieľ4002 SGWaAP
0.569zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.577zemianska_kúria878 SGWaAP
0.583hájovňa2126 SGWaAP
0.589zrúcanina20637 SGWaAP
0.593tvrdza694 SGWaAP
0.594oponický563 SGWaAP
0.597kostolík33513 SGWaAP
0.598kartuziánsky_kláštor813 SGWaAP
0.598klasicistický_kaštieľ986 SGWaAP
0.603Remetský_Hámre508 SGWaAP
0.605hrad440610 SGWaAP
0.613horáreň11128 SGWaAP
0.614zvonička1230 SGWaAP
0.619hrádok13764 SGWaAP