Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kačín899 SGWaAP
0.181Kačín838 SGWaAP
0.271železná_studnička2876 SGWaAP
0.298železná_studienka2001 SGWaAP
0.326Partizánsky_lúka933 SGWaAP
0.337Železný_studnička1431 SGWaAP
0.376Železný_studienka1130 SGWaAP
0.449Zochova_chata3120 SGWaAP
0.471Alpinka1052 SGWaAP
0.492horáreň11128 SGWaAP
0.496Kamzík9707 SGWaAP
0.498alpinka1415 SGWaAP
0.534devínska_kobyla1244 SGWaAP
0.534borinka2367 SGWaAP
0.538Devínsky_kobyla1244 SGWaAP
0.539Devínsky_Kobyla982 SGWaAP
0.548devínske_jazero598 SGWaAP