Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kňazský_seminár10806 SGWaAP
0.251Kňazský_seminár3323 SGWaAP
0.347bohoslovecká_fakulta4234 SGWaAP
0.355bohoslovec10998 SGWaAP
0.396teologický_inštitút1987 SGWaAP
0.410seminarista7922 SGWaAP
0.418spišská_Kapitula6514 SGWaAP
0.425Teologický_fakulta5707 SGWaAP
0.435teologická_fakulta5157 SGWaAP
0.438diecézny6378 SGWaAP
0.450redemptorista9879 SGWaAP
0.454katedrálny_chrám4325 SGWaAP
0.458špirituál1681 SGWaAP
0.491arcibiskupský5204 SGWaAP
0.492bohoslovecký460 SGWaAP
0.493gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.494univerzitné_pastoračné2768 SGWaAP
0.500dekanát9423 SGWaAP
0.505kanonik9390 SGWaAP
0.508salezián19145 SGWaAP
0.508verbista2556 SGWaAP
0.511nitrianska_diecéza2449 SGWaAP
0.518Gréckokatolícky5803 SGWaAP