Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kňazské5121 SGWaAP
0.385kňazstvo19851 SGWaAP
0.408kňazské_povolanie3279 SGWaAP
0.409apoštolské3741 SGWaAP
0.422rehoľné_povolanie1452 SGWaAP
0.438misionárske1335 SGWaAP
0.444kňazská13194 SGWaAP
0.461sviatostné1702 SGWaAP
0.464pastoračné2772 SGWaAP
0.466biskupské3322 SGWaAP
0.472kňaz355291 SGWaAP
0.473rehoľné2521 SGWaAP
0.477duchovné62483 SGWaAP
0.483misijné6235 SGWaAP
0.490farské_spoločenstvo2917 SGWaAP
0.492apoštolát8846 SGWaAP
0.495kňazský8879 SGWaAP
0.505rehoľné_spoločenstvo2333 SGWaAP
0.511eucharistické1497 SGWaAP
0.512teologické8505 SGWaAP
0.515rehoľný12105 SGWaAP
0.518ekumenické4128 SGWaAP
0.519diakon14355 SGWaAP
0.521liturgické3819 SGWaAP