Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kňažná7822 SGWaAP
0.248grófka16230 SGWaAP
0.304kontesa1317 SGWaAP
0.306šľachtičná2839 SGWaAP
0.332dvorná_dáma3033 SGWaAP
0.377cisárovná8046 SGWaAP
0.403aristokratka1003 SGWaAP
0.412cárovná2147 SGWaAP
0.430urodzená2769 SGWaAP
0.437kráľovná109539 SGWaAP
0.441arcivojvodkyňa702 SGWaAP
0.452Gertrúda3095 SGWaAP
0.468chovanica1147 SGWaAP
0.469panovníčka5963 SGWaAP
0.472vojvodkyňa10632 SGWaAP
0.478barónka5422 SGWaAP
0.479baronesa601 SGWaAP
0.511kurtizána2832 SGWaAP
0.519knieža54086 SGWaAP
0.519Mária_Antoinetta1745 SGWaAP