Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kľakať1611 SGWaAP
0.370pokľaknúť6315 SGWaAP
0.388kľaknúť22228 SGWaAP
0.434kľačať15774 SGWaAP
0.488prežehnávať1591 SGWaAP
0.504vystierať6089 SGWaAP
0.536zopäť1451 SGWaAP
0.543zbožne3818 SGWaAP
0.547klaňať19348 SGWaAP
0.555prežehnať4744 SGWaAP
0.557kvoknúť1004 SGWaAP
0.565kľačiačky475 SGWaAP
0.574skláňať18168 SGWaAP
0.590ukláňať2007 SGWaAP
0.591čupnúť5517 SGWaAP
0.598zohýnať1331 SGWaAP
0.603pritískať3596 SGWaAP
0.604bozkať7663 SGWaAP
0.605pokorne15275 SGWaAP
0.610skloniť44426 SGWaAP
0.612pokorovať1216 SGWaAP
0.614odriekať7310 SGWaAP
0.618líhať7051 SGWaAP
0.620sadať30181 SGWaAP