Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kľúčová142784 SGWaAP
0.366dôležitá690933 SGWaAP
0.553kľúčový143700 SGWaAP
0.561rozhodujúca68617 SGWaAP
0.596hlavná914218 SGWaAP
0.607významná348026 SGWaAP
0.623ťažisková4414 SGWaAP
0.625úloha1518693 SGWaAP
0.628zohrávať83238 SGWaAP
0.630zásadná99726 SGWaAP
0.631životne_dôležitá8900 SGWaAP
0.633podstatná120082 SGWaAP
0.650strategická50041 SGWaAP
0.671dôležitý581159 SGWaAP
0.679prvoradá21343 SGWaAP
0.686nenahraditeľná15396 SGWaAP
0.701prioritná19026 SGWaAP
0.704ďalšia2087743 SGWaAP
0.705nevyhnutná127328 SGWaAP
0.710základná1179379 SGWaAP
0.721užitočná104019 SGWaAP
0.724Kľúčový5564 SGWaAP