Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kúria16956 SGWaAP
0.433zemianska_kúria878 SGWaAP
0.488Kúria675 SGWaAP
0.505kaštieľ116441 SGWaAP
0.523renesančný_kaštieľ4002 SGWaAP
0.529barokový_kaštieľ1621 SGWaAP
0.545klasicistický_kaštieľ986 SGWaAP
0.548meštiansky9738 SGWaAP
0.550neskorobarokový1475 SGWaAP
0.554zemepanský439 SGWaAP
0.560fara47850 SGWaAP
0.584barokový_sloh1114 SGWaAP
0.587grófska1269 SGWaAP
0.589kaplnka104479 SGWaAP
0.591šľachtická7747 SGWaAP
0.594kapitulský449 SGWaAP