Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kázanie9588 SGWaAP
0.390kázeň41585 SGWaAP
0.431hlásanie4551 SGWaAP
0.434hlásanie_evanjelium1520 SGWaAP
0.435Evanjelium7313 SGWaAP
0.443evanjelium124300 SGWaAP
0.487Slovo_božie2955 SGWaAP
0.487ohlasovanie_evanjelium2746 SGWaAP
0.491biblické12886 SGWaAP
0.504evanjeliové1982 SGWaAP
0.506sväté_písmo27168 SGWaAP
0.512sväté_Písmo2845 SGWaAP
0.524kazateľ34310 SGWaAP
0.526apoštolské3741 SGWaAP
0.530Ježišovo38510 SGWaAP
0.537prorocké3852 SGWaAP
0.538Pavlovo2674 SGWaAP
0.540božie169284 SGWaAP
0.541Písmo24389 SGWaAP
0.542apoštol102956 SGWaAP
0.547blahoslavenstvo4311 SGWaAP
0.551pokánie38100 SGWaAP
0.554katechéza18459 SGWaAP
0.556slávenie_eucharistia2166 SGWaAP