Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kádrové952 SGWaAP
0.468kádrová2970 SGWaAP
0.495personálne20996 SGWaAP
0.597organizačné14868 SGWaAP
0.600personálne_obsadenie5395 SGWaAP
0.604kádrový2516 SGWaAP
0.651ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.656ideologické6710 SGWaAP
0.662ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.672OV_KSS1337 SGWaAP
0.675stranícke6283 SGWaAP
0.679kádrovník446 SGWaAP
0.681KV_KSS642 SGWaAP
0.683spoločenskovedné770 SGWaAP
0.689metodické8569 SGWaAP
0.701spravodajské3711 SGWaAP
0.703KSČ23660 SGWaAP
0.706nomenklatúrny_káder972 SGWaAP
0.710vnútropolitické1132 SGWaAP
0.714materiálno6164 SGWaAP
0.714inštitucionálne5817 SGWaAP
0.716politické122191 SGWaAP