Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jz5591 SGWaAP
0.228jv7625 SGWaAP
0.421juhozápad20237 SGWaAP
0.497juhovýchod18285 SGWaAP
0.500juh178348 SGWaAP
0.503juhovýchodný6088 SGWaAP
0.510juhozápadná10446 SGWaAP
0.513juhozápadný6666 SGWaAP
0.521severozápad17802 SGWaAP
0.551sever171324 SGWaAP
0.554severozápadný5927 SGWaAP
0.565severovýchodný5453 SGWaAP
0.581severovýchod20608 SGWaAP
0.597severný55249 SGWaAP
0.598severná107448 SGWaAP
0.605severovýchodná10384 SGWaAP
0.606východ305307 SGWaAP
0.607juhozápadne3825 SGWaAP
0.608južný_svah5229 SGWaAP
0.617južná128756 SGWaAP
0.621južne28119 SGWaAP