Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jv7625 SGWaAP
0.228jz5591 SGWaAP
0.468juhozápadná10446 SGWaAP
0.475juhovýchod18285 SGWaAP
0.485juhozápad20237 SGWaAP
0.498juh178348 SGWaAP
0.509severozápad17802 SGWaAP
0.528severovýchodná10384 SGWaAP
0.529severná107448 SGWaAP
0.539sever171324 SGWaAP
0.542juhovýchodný6088 SGWaAP
0.548južná128756 SGWaAP
0.550juhozápadný6666 SGWaAP
0.557severozápadná10658 SGWaAP
0.566juhovýchodná17288 SGWaAP
0.580severozápadný5927 SGWaAP
0.581východ305307 SGWaAP
0.583severovýchodný5453 SGWaAP
0.586severovýchod20608 SGWaAP
0.594severný55249 SGWaAP
0.611Južný20848 SGWaAP
0.614záp2151 SGWaAP
0.622južný51916 SGWaAP
0.626juhozápadne3825 SGWaAP
0.631SV17987 SGWaAP
0.633južne28119 SGWaAP
0.637západne12908 SGWaAP
0.645SZ14525 SGWaAP
0.646východne13574 SGWaAP
0.648Západný9325 SGWaAP
0.652juhovýchodne4413 SGWaAP
0.656západ240590 SGWaAP
0.661Juhozápad591 SGWaAP
0.666juhovýchodné3561 SGWaAP
0.668severne24314 SGWaAP
0.673východná171947 SGWaAP
0.677Sever25077 SGWaAP
0.683západná219442 SGWaAP
0.688sev3899 SGWaAP
0.690Juh14510 SGWaAP
0.694južný_svah5229 SGWaAP
0.695severovýchodne4165 SGWaAP
0.697Východ23978 SGWaAP