Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jv7625 SGWaAP
0.228jz5591 SGWaAP
0.468juhozápadná10446 SGWaAP
0.475juhovýchod18285 SGWaAP
0.485juhozápad20237 SGWaAP
0.498juh178348 SGWaAP
0.509severozápad17802 SGWaAP
0.528severovýchodná10384 SGWaAP
0.529severná107448 SGWaAP
0.539sever171324 SGWaAP
0.542juhovýchodný6088 SGWaAP
0.548južná128756 SGWaAP
0.550juhozápadný6666 SGWaAP
0.557severozápadná10658 SGWaAP
0.566juhovýchodná17288 SGWaAP
0.580severozápadný5927 SGWaAP
0.581východ305307 SGWaAP
0.583severovýchodný5453 SGWaAP
0.586severovýchod20608 SGWaAP
0.594severný55249 SGWaAP
0.611Južný20848 SGWaAP