Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000junák5494 SGWaAP
0.300šuhaj6119 SGWaAP
0.423bohatier2629 SGWaAP
0.438mládenec61472 SGWaAP
0.468udatný4847 SGWaAP
0.487švárny2490 SGWaAP
0.494chrabrý2268 SGWaAP
0.501šarvanec2291 SGWaAP
0.527zbojník23566 SGWaAP
0.539husár5217 SGWaAP
0.564deva14267 SGWaAP
0.567driečny1303 SGWaAP
0.571šuhajko916 SGWaAP
0.574mládenček957 SGWaAP
0.576rúči616 SGWaAP
0.578chlapák580 SGWaAP
0.582pevec1105 SGWaAP
0.597valibuk1335 SGWaAP
0.601udatný_bojovník768 SGWaAP
0.605pandúr1618 SGWaAP
0.612janičiar1822 SGWaAP
0.617beťár1896 SGWaAP
0.619huncút2084 SGWaAP
0.620parobok1928 SGWaAP
0.621oficier1771 SGWaAP