Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhozápadne3825 SGWaAP
0.080juhovýchodne4413 SGWaAP
0.102severozápadne5277 SGWaAP
0.108južne28119 SGWaAP
0.109západne12908 SGWaAP
0.119severovýchodne4165 SGWaAP
0.138východne13574 SGWaAP
0.148severne24314 SGWaAP
0.333kilometer_severovýchodne1266 SGWaAP
0.349kilometer_juhozápadne1265 SGWaAP
0.356kilometer_juhovýchodne1402 SGWaAP
0.437juhozápad20237 SGWaAP
0.438juhovýchod18285 SGWaAP
0.443severozápad17802 SGWaAP
0.452severovýchodný5453 SGWaAP
0.452juhovýchodný6088 SGWaAP
0.472juhozápadný6666 SGWaAP
0.476neďaleko138935 SGWaAP
0.484juhozápadná10446 SGWaAP
0.486úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.486severozápadný5927 SGWaAP
0.495severovýchod20608 SGWaAP
0.502severozápadná10658 SGWaAP
0.503neďaleko57365 SGWaAP
0.504úpätie28343 SGWaAP
0.508vzdušná_čiara3062 SGWaAP
0.510severný_cíp731 SGWaAP
0.511severovýchodná10384 SGWaAP
0.527južný_cíp1845 SGWaAP
0.558ležiace13499 SGWaAP
0.563juh178348 SGWaAP
0.563sever171324 SGWaAP
0.567predhorie3018 SGWaAP
0.576južný51916 SGWaAP
0.576ľavý_breh7762 SGWaAP
0.588rozprestierať39479 SGWaAP
0.598sútok_rieka2605 SGWaAP
0.599juhovýchodné3561 SGWaAP
0.599severný55249 SGWaAP
0.602ležiaca23830 SGWaAP
0.603vyvýšenina6896 SGWaAP
0.604severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.607jz5591 SGWaAP
0.607južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.612južný_svah5229 SGWaAP
0.620severná107448 SGWaAP
0.620situované8651 SGWaAP