Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhozápadný6666 SGWaAP
0.137juhovýchodný6088 SGWaAP
0.140severozápadný5927 SGWaAP
0.202južný51916 SGWaAP
0.204severovýchodný5453 SGWaAP
0.254severný55249 SGWaAP
0.324juhozápad20237 SGWaAP
0.366severozápad17802 SGWaAP
0.382juhovýchod18285 SGWaAP
0.426severovýchodná10384 SGWaAP
0.427juhozápadná10446 SGWaAP
0.428juh178348 SGWaAP
0.432sever171324 SGWaAP
0.432severovýchod20608 SGWaAP
0.437východný53025 SGWaAP
0.440západne12908 SGWaAP
0.443severozápadná10658 SGWaAP
0.456južne28119 SGWaAP
0.465severovýchodne4165 SGWaAP
0.472juhozápadne3825 SGWaAP
0.477juhovýchodne4413 SGWaAP
0.478východne13574 SGWaAP
0.480severne24314 SGWaAP
0.489južný_cíp1845 SGWaAP
0.491severný_cíp731 SGWaAP