Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhozápadné6460 SGWaAP
0.213severozápadné4178 SGWaAP
0.239juhovýchodné3561 SGWaAP
0.285severovýchodné5160 SGWaAP
0.301južné48271 SGWaAP
0.318severné42086 SGWaAP
0.368západné53526 SGWaAP
0.424juhozápad20237 SGWaAP
0.439východné92359 SGWaAP
0.454podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.463Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.480severovýchod20608 SGWaAP
0.481severozápadná10658 SGWaAP
0.487severozápad17802 SGWaAP
0.505juhozápadná10446 SGWaAP
0.509severovýchodná10384 SGWaAP
0.517juhovýchod18285 SGWaAP
0.527severozápadný5927 SGWaAP
0.530severovýchodný5453 SGWaAP
0.531nížina20060 SGWaAP
0.533južná128756 SGWaAP
0.535sever171324 SGWaAP
0.535nížinatá494 SGWaAP
0.543severná107448 SGWaAP
0.557juh178348 SGWaAP
0.557juhovýchodná17288 SGWaAP
0.558nížinná2284 SGWaAP
0.560juhovýchodný6088 SGWaAP
0.560východoslovenská_nížina3214 SGWaAP
0.569severný55249 SGWaAP
0.580juhozápadný6666 SGWaAP
0.581južný51916 SGWaAP
0.593Východný7278 SGWaAP
0.603severný_cíp731 SGWaAP
0.605hornatá5659 SGWaAP
0.612nížinný1620 SGWaAP
0.614južný_cíp1845 SGWaAP
0.614územie858416 SGWaAP
0.615pahorkatina8841 SGWaAP
0.618záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.621predhorie3018 SGWaAP
0.623úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.623kotlina28177 SGWaAP
0.625hornaté1574 SGWaAP
0.625pevninské598 SGWaAP
0.634atlantické_pobrežie826 SGWaAP