Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhozápadné6460 SGWaAP
0.213severozápadné4178 SGWaAP
0.239juhovýchodné3561 SGWaAP
0.285severovýchodné5160 SGWaAP
0.301južné48271 SGWaAP
0.318severné42086 SGWaAP
0.368západné53526 SGWaAP
0.424juhozápad20237 SGWaAP
0.439východné92359 SGWaAP
0.454podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.463Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.480severovýchod20608 SGWaAP
0.481severozápadná10658 SGWaAP
0.487severozápad17802 SGWaAP
0.505juhozápadná10446 SGWaAP
0.509severovýchodná10384 SGWaAP
0.517juhovýchod18285 SGWaAP
0.527severozápadný5927 SGWaAP
0.530severovýchodný5453 SGWaAP
0.531nížina20060 SGWaAP
0.533južná128756 SGWaAP
0.535sever171324 SGWaAP
0.535nížinatá494 SGWaAP
0.543severná107448 SGWaAP
0.557juh178348 SGWaAP