Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhozápadná10446 SGWaAP
0.106severovýchodná10384 SGWaAP
0.114severozápadná10658 SGWaAP
0.165južná128756 SGWaAP
0.205severná107448 SGWaAP
0.231juhovýchodná17288 SGWaAP
0.325severovýchodný5453 SGWaAP
0.360juhozápad20237 SGWaAP
0.381juhovýchod18285 SGWaAP
0.388severozápadný5927 SGWaAP
0.395severozápad17802 SGWaAP
0.396severovýchod20608 SGWaAP
0.397juhovýchodné3561 SGWaAP
0.406juhovýchodný6088 SGWaAP
0.421južný51916 SGWaAP
0.421severný55249 SGWaAP
0.427juhozápadný6666 SGWaAP
0.431juh178348 SGWaAP
0.458severné42086 SGWaAP
0.464východná171947 SGWaAP
0.467sever171324 SGWaAP
0.468južný_cíp1845 SGWaAP
0.468jv7625 SGWaAP
0.474južne28119 SGWaAP
0.476predhorie3018 SGWaAP