Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhozápad20237 SGWaAP
0.118severozápad17802 SGWaAP
0.133juhovýchod18285 SGWaAP
0.189severovýchod20608 SGWaAP
0.232juh178348 SGWaAP
0.245sever171324 SGWaAP
0.309juhovýchodný6088 SGWaAP
0.324juhozápadný6666 SGWaAP
0.329severozápadný5927 SGWaAP
0.359severovýchodný5453 SGWaAP
0.360juhozápadná10446 SGWaAP
0.392južný51916 SGWaAP
0.406severozápadná10658 SGWaAP
0.407južne28119 SGWaAP
0.421severný55249 SGWaAP
0.421jz5591 SGWaAP
0.422severovýchodná10384 SGWaAP
0.424juhozápadné6460 SGWaAP
0.426východ305307 SGWaAP
0.429južná128756 SGWaAP
0.433západne12908 SGWaAP
0.437juhozápadne3825 SGWaAP
0.438juhovýchodné3561 SGWaAP
0.439severné42086 SGWaAP
0.459severne24314 SGWaAP