Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhovýchodne4413 SGWaAP
0.078severovýchodne4165 SGWaAP
0.080juhozápadne3825 SGWaAP
0.082severozápadne5277 SGWaAP
0.113západne12908 SGWaAP
0.121južne28119 SGWaAP
0.130východne13574 SGWaAP
0.137severne24314 SGWaAP
0.299kilometer_severovýchodne1266 SGWaAP
0.313kilometer_juhovýchodne1402 SGWaAP
0.318kilometer_juhozápadne1265 SGWaAP
0.427úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.438severovýchodný5453 SGWaAP
0.449juhovýchod18285 SGWaAP
0.449severozápad17802 SGWaAP
0.450juhovýchodný6088 SGWaAP
0.467juhozápad20237 SGWaAP
0.468úpätie28343 SGWaAP
0.476severozápadný5927 SGWaAP
0.477neďaleko138935 SGWaAP
0.477juhozápadný6666 SGWaAP
0.490severný_cíp731 SGWaAP
0.492neďaleko57365 SGWaAP
0.497severovýchod20608 SGWaAP
0.499južný_cíp1845 SGWaAP