Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhovýchodný_obchvat630 SGWaAP
0.272severný_obchvat3534 SGWaAP
0.357obchvat35098 SGWaAP
0.375nultý_obchvat725 SGWaAP
0.431mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.454diaľnica_D121598 SGWaAP
0.469kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.477okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.486električková_trať11134 SGWaAP
0.489štvorprúdová2759 SGWaAP
0.506diaľničný_obchvat3654 SGWaAP
0.508diaľnica_D33328 SGWaAP
0.513diaľničný_úsek6893 SGWaAP
0.527estakáda4055 SGWaAP