Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhovýchodný6088 SGWaAP
0.111severozápadný5927 SGWaAP
0.137juhozápadný6666 SGWaAP
0.154severovýchodný5453 SGWaAP
0.254južný51916 SGWaAP
0.296severný55249 SGWaAP
0.309juhozápad20237 SGWaAP
0.350juhovýchod18285 SGWaAP
0.356severozápad17802 SGWaAP
0.398severovýchodná10384 SGWaAP
0.401severovýchod20608 SGWaAP
0.406juhozápadná10446 SGWaAP
0.428západne12908 SGWaAP
0.428severozápadná10658 SGWaAP
0.432sever171324 SGWaAP
0.432východný53025 SGWaAP
0.439juh178348 SGWaAP
0.444južne28119 SGWaAP
0.450juhovýchodne4413 SGWaAP
0.452východne13574 SGWaAP
0.452juhozápadne3825 SGWaAP
0.457južná128756 SGWaAP
0.469severovýchodne4165 SGWaAP
0.470severne24314 SGWaAP
0.473južný_cíp1845 SGWaAP