Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhovýchodné_pobrežie1043 SGWaAP
0.159severovýchodné_pobrežie1074 SGWaAP
0.171juhozápadné_pobrežie875 SGWaAP
0.171južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.186severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.195východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.215západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.235pobrežie107140 SGWaAP
0.301atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.350tichomorské_pobrežie584 SGWaAP
0.369pobrežie_stredozemné2136 SGWaAP
0.379záliv33873 SGWaAP
0.388Karibský_more1201 SGWaAP
0.392ostrov396576 SGWaAP
0.392južný_cíp1845 SGWaAP
0.403polostrov22024 SGWaAP
0.405karibské_more1468 SGWaAP
0.406súostrovie13629 SGWaAP
0.412severný_cíp731 SGWaAP
0.413indický_oceán2871 SGWaAP
0.416Indický_oceán5307 SGWaAP
0.420Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.428Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.451Egejský_more1739 SGWaAP