Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhovýchodné3561 SGWaAP
0.221severovýchodné5160 SGWaAP
0.231južné48271 SGWaAP
0.239juhozápadné6460 SGWaAP
0.276severozápadné4178 SGWaAP
0.292severné42086 SGWaAP
0.347severovýchodná10384 SGWaAP
0.389severozápadná10658 SGWaAP
0.396severovýchod20608 SGWaAP
0.397juhozápadná10446 SGWaAP
0.411severovýchodný5453 SGWaAP
0.412juhovýchod18285 SGWaAP
0.416juhovýchodná17288 SGWaAP
0.420východné92359 SGWaAP
0.432západné53526 SGWaAP
0.434južná128756 SGWaAP
0.438juhozápad20237 SGWaAP
0.451severný55249 SGWaAP
0.454severozápad17802 SGWaAP
0.459severozápadný5927 SGWaAP
0.470severná107448 SGWaAP
0.482južný51916 SGWaAP
0.486juhovýchodný6088 SGWaAP
0.506sever171324 SGWaAP
0.507juh178348 SGWaAP
0.507Východný7278 SGWaAP
0.515juhozápadný6666 SGWaAP
0.540predhorie3018 SGWaAP
0.542severný_cíp731 SGWaAP
0.548úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.553hornaté1574 SGWaAP
0.560hornatá5659 SGWaAP
0.564nížinatá494 SGWaAP
0.565východný53025 SGWaAP
0.577južný_cíp1845 SGWaAP
0.580južne28119 SGWaAP
0.583vysočina4252 SGWaAP
0.583podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.585severovýchodne4165 SGWaAP
0.585západne12908 SGWaAP
0.586nížina20060 SGWaAP
0.588úpätie28343 SGWaAP
0.590východoslovenská_nížina3214 SGWaAP
0.590juhovýchodne4413 SGWaAP
0.598Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.599juhozápadne3825 SGWaAP
0.599východná171947 SGWaAP
0.600Balkánsky_polostrov767 SGWaAP