Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhovýchodné3561 SGWaAP
0.221severovýchodné5160 SGWaAP
0.231južné48271 SGWaAP
0.239juhozápadné6460 SGWaAP
0.276severozápadné4178 SGWaAP
0.292severné42086 SGWaAP
0.347severovýchodná10384 SGWaAP
0.389severozápadná10658 SGWaAP
0.396severovýchod20608 SGWaAP
0.397juhozápadná10446 SGWaAP
0.411severovýchodný5453 SGWaAP
0.412juhovýchod18285 SGWaAP
0.416juhovýchodná17288 SGWaAP
0.420východné92359 SGWaAP
0.432západné53526 SGWaAP
0.434južná128756 SGWaAP
0.438juhozápad20237 SGWaAP
0.451severný55249 SGWaAP
0.454severozápad17802 SGWaAP
0.459severozápadný5927 SGWaAP
0.470severná107448 SGWaAP
0.482južný51916 SGWaAP
0.486juhovýchodný6088 SGWaAP
0.506sever171324 SGWaAP
0.507juh178348 SGWaAP