Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhovýchodná17288 SGWaAP
0.207severovýchodná10384 SGWaAP
0.223južná128756 SGWaAP
0.231juhozápadná10446 SGWaAP
0.231severozápadná10658 SGWaAP
0.259severná107448 SGWaAP
0.260východná171947 SGWaAP
0.416juhovýchodné3561 SGWaAP
0.420západná219442 SGWaAP
0.445severovýchodný5453 SGWaAP
0.461juhovýchod18285 SGWaAP
0.462severné42086 SGWaAP
0.477južné48271 SGWaAP
0.483Južný20848 SGWaAP
0.493severovýchod20608 SGWaAP
0.496juh178348 SGWaAP
0.496severovýchodné5160 SGWaAP
0.497južný51916 SGWaAP
0.499severný55249 SGWaAP
0.505juhovýchodný6088 SGWaAP
0.523severozápadný5927 SGWaAP
0.531severozápadné4178 SGWaAP
0.533severozápad17802 SGWaAP
0.534juhozápad20237 SGWaAP
0.539sever171324 SGWaAP