Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhovýchod18285 SGWaAP
0.120severozápad17802 SGWaAP
0.133juhozápad20237 SGWaAP
0.171severovýchod20608 SGWaAP
0.194juh178348 SGWaAP
0.208sever171324 SGWaAP
0.334východ305307 SGWaAP
0.349severovýchodný5453 SGWaAP
0.350juhovýchodný6088 SGWaAP
0.381juhozápadná10446 SGWaAP
0.382juhozápadný6666 SGWaAP
0.384severozápadný5927 SGWaAP
0.384južný51916 SGWaAP
0.393južne28119 SGWaAP
0.394severovýchodná10384 SGWaAP
0.405západne12908 SGWaAP
0.412severozápadná10658 SGWaAP
0.412juhovýchodné3561 SGWaAP
0.416severný55249 SGWaAP
0.425južná128756 SGWaAP
0.428západ240590 SGWaAP
0.433východne13574 SGWaAP
0.438juhozápadne3825 SGWaAP
0.449juhovýchodne4413 SGWaAP
0.449severne24314 SGWaAP