Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhoslovenská836 SGWaAP
0.474pohronská1079 SGWaAP
0.497podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.515Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.531Krupinský_planina650 SGWaAP
0.554krupinská_planina619 SGWaAP
0.558ipeľská1106 SGWaAP
0.559Ipeľský1721 SGWaAP
0.560hontianska2409 SGWaAP
0.579stredoslovenská5350 SGWaAP
0.582novohradská4205 SGWaAP
0.586záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.592vinohradnícky_rajón756 SGWaAP
0.596Hornohornonitriansky_kotlina709 SGWaAP
0.598Pohronský_Inovec822 SGWaAP
0.602vinohradnícka12559 SGWaAP
0.603východoslovenská14108 SGWaAP
0.604východoslovenská_nížina3214 SGWaAP
0.608pohronský_Inovec899 SGWaAP
0.612podhorská7332 SGWaAP
0.619kotlina28177 SGWaAP
0.625myjavská_pahorkatina729 SGWaAP