Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhoslovanský8299 SGWaAP
0.314srbský38720 SGWaAP
0.402bosniansky5290 SGWaAP
0.415juhoslovanská6642 SGWaAP
0.439albánsky7707 SGWaAP
0.440chorvátsky31160 SGWaAP
0.471čiernohorský2254 SGWaAP
0.474rumunský27788 SGWaAP
0.477macedónsky5459 SGWaAP
0.478Juhoslávia39201 SGWaAP
0.481gruzínsky9366 SGWaAP
0.481bulharský21071 SGWaAP
0.505ukrajinský71137 SGWaAP
0.507vojvodinský2346 SGWaAP
0.509Slobodan_Miloševič4088 SGWaAP
0.510belehradský2950 SGWaAP
0.512československý50210 SGWaAP
0.513bývalá_Juhoslávia13382 SGWaAP
0.518sovietsky55684 SGWaAP
0.520Slobodan1425 SGWaAP
0.525arménsky5509 SGWaAP
0.528juhoslovanské1264 SGWaAP
0.533sarajevský1147 SGWaAP
0.537moldavský3554 SGWaAP
0.540Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.542Tudjman1213 SGWaAP
0.550Srbský3064 SGWaAP
0.551srbská33072 SGWaAP
0.562srbské7906 SGWaAP
0.565abcházsky626 SGWaAP
0.568azerbajdžanský2223 SGWaAP
0.575bieloruský12993 SGWaAP
0.580balkánsky7797 SGWaAP
0.581bosniansky_Srb4468 SGWaAP
0.584alžírsky2924 SGWaAP
0.584bosnianskosrbský1313 SGWaAP
0.584slovinský15506 SGWaAP
0.585iránsky20777 SGWaAP
0.587ruský315966 SGWaAP
0.589maďarský200544 SGWaAP