Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhoslovanský8299 SGWaAP
0.314srbský38720 SGWaAP
0.402bosniansky5290 SGWaAP
0.415juhoslovanská6642 SGWaAP
0.439albánsky7707 SGWaAP
0.440chorvátsky31160 SGWaAP
0.471čiernohorský2254 SGWaAP
0.474rumunský27788 SGWaAP
0.477macedónsky5459 SGWaAP
0.478Juhoslávia39201 SGWaAP
0.481gruzínsky9366 SGWaAP
0.481bulharský21071 SGWaAP
0.505ukrajinský71137 SGWaAP
0.507vojvodinský2346 SGWaAP
0.509Slobodan_Miloševič4088 SGWaAP
0.510belehradský2950 SGWaAP
0.512československý50210 SGWaAP
0.513bývalá_Juhoslávia13382 SGWaAP
0.518sovietsky55684 SGWaAP
0.520Slobodan1425 SGWaAP
0.525arménsky5509 SGWaAP
0.528juhoslovanské1264 SGWaAP