Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhoslovanské1264 SGWaAP
0.312srbské7906 SGWaAP
0.440rumunské6402 SGWaAP
0.448bosnianske1262 SGWaAP
0.461bulharské5693 SGWaAP
0.462albánske1900 SGWaAP
0.476belehradské1041 SGWaAP
0.483maďarské41866 SGWaAP
0.491ukrajinské14529 SGWaAP
0.494macedónske1456 SGWaAP
0.495chorvátske8235 SGWaAP
0.506sovietske11844 SGWaAP
0.508juhoslovanská6642 SGWaAP
0.510Juhoslávia39201 SGWaAP
0.515nemecké65522 SGWaAP
0.520československé11704 SGWaAP
0.520ruské61847 SGWaAP
0.528juhoslovanský8299 SGWaAP
0.530poľské32297 SGWaAP
0.530gruzínske3568 SGWaAP
0.533arménske1139 SGWaAP
0.534turecké14171 SGWaAP
0.543bieloruské2305 SGWaAP
0.551slovinské3678 SGWaAP
0.557balkánske1085 SGWaAP
0.558litovské1932 SGWaAP
0.564čiernohorské711 SGWaAP
0.576Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.578iránske4485 SGWaAP
0.580azerbajdžanské577 SGWaAP
0.580izraelské11987 SGWaAP
0.581vojvodinské779 SGWaAP
0.589tamojšie16249 SGWaAP
0.592cárske986 SGWaAP
0.593srbská33072 SGWaAP
0.597Belehrad40443 SGWaAP
0.598čečenské1188 SGWaAP
0.599varšavské1247 SGWaAP
0.600alžírske561 SGWaAP
0.603sarajevské415 SGWaAP
0.604kurdské995 SGWaAP
0.605okupačné487 SGWaAP
0.606španielske20887 SGWaAP
0.607slovenské385970 SGWaAP
0.607západoeurópske1185 SGWaAP
0.608separatistické645 SGWaAP
0.609Srbsko107024 SGWaAP
0.613Juhoslovanský_zväzová1164 SGWaAP