Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhoslovanské1264 SGWaAP
0.312srbské7906 SGWaAP
0.440rumunské6402 SGWaAP
0.448bosnianske1262 SGWaAP
0.461bulharské5693 SGWaAP
0.462albánske1900 SGWaAP
0.476belehradské1041 SGWaAP
0.483maďarské41866 SGWaAP
0.491ukrajinské14529 SGWaAP
0.494macedónske1456 SGWaAP
0.495chorvátske8235 SGWaAP
0.506sovietske11844 SGWaAP
0.508juhoslovanská6642 SGWaAP
0.510Juhoslávia39201 SGWaAP
0.515nemecké65522 SGWaAP
0.520československé11704 SGWaAP
0.520ruské61847 SGWaAP
0.528juhoslovanský8299 SGWaAP
0.530poľské32297 SGWaAP
0.530gruzínske3568 SGWaAP
0.533arménske1139 SGWaAP
0.534turecké14171 SGWaAP
0.543bieloruské2305 SGWaAP
0.551slovinské3678 SGWaAP
0.557balkánske1085 SGWaAP