Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhoslovanská6642 SGWaAP
0.323srbská33072 SGWaAP
0.390Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.415juhoslovanský8299 SGWaAP
0.422gruzínska7264 SGWaAP
0.424macedónska4016 SGWaAP
0.429rumunská20168 SGWaAP
0.431Juhoslávia39201 SGWaAP
0.434sovietska44297 SGWaAP
0.449bosnianska4138 SGWaAP
0.469albánska6725 SGWaAP
0.471ukrajinská63411 SGWaAP
0.483azerbajdžanská1641 SGWaAP
0.485chorvátska21445 SGWaAP
0.502maďarská166817 SGWaAP
0.507vojvodinská2780 SGWaAP
0.508juhoslovanské1264 SGWaAP
0.515bulharská18738 SGWaAP
0.537bývalá_Juhoslávia13382 SGWaAP
0.549čiernohorská1948 SGWaAP
0.551arménska4549 SGWaAP
0.554krymská2258 SGWaAP
0.555poľská110622 SGWaAP