Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhoamerický_kontinent808 SGWaAP
0.368africký_kontinent4919 SGWaAP
0.378ázijský_kontinent1689 SGWaAP
0.431severoamerický_kontinent1256 SGWaAP
0.436Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.495pyrenejský_polostrov1704 SGWaAP
0.500juhoamerická7197 SGWaAP
0.505Bolívia11310 SGWaAP
0.509Pyrenejský_polostrov2161 SGWaAP
0.523juhoamerické1369 SGWaAP
0.528Argentína52043 SGWaAP
0.537Brazília94977 SGWaAP
0.553Čile18997 SGWaAP
0.553Peru21613 SGWaAP
0.554juhoamerický6721 SGWaAP
0.558Chile12490 SGWaAP
0.558južná_pologuľa3940 SGWaAP
0.559Ekvádor10989 SGWaAP
0.568kontinent98901 SGWaAP
0.578latinská_Amerika18101 SGWaAP