Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhoafrická_republika14568 SGWaAP
0.256Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.302Brazília94977 SGWaAP
0.367JAR17906 SGWaAP
0.372Ghana8280 SGWaAP
0.378Juhoafrický_republika6332 SGWaAP
0.383Čile18997 SGWaAP
0.384Argentína52043 SGWaAP
0.387pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.393Namíbia3813 SGWaAP
0.394Kostarika9099 SGWaAP
0.395Zambia3836 SGWaAP
0.397Uruguaj10332 SGWaAP
0.411Botswana2762 SGWaAP
0.411Kamerun7906 SGWaAP
0.414Mozambik3950 SGWaAP
0.420Tanzánia7222 SGWaAP
0.430Chile12490 SGWaAP
0.433Senegal5734 SGWaAP
0.436Malajzia19454 SGWaAP
0.446Mexiko78990 SGWaAP
0.447Nigéria18023 SGWaAP
0.447Kolumbia22960 SGWaAP
0.453Paraguaj9416 SGWaAP
0.453Zimbabwe9492 SGWaAP
0.455Angola7602 SGWaAP
0.458Indonézia27622 SGWaAP
0.458Honduras6275 SGWaAP
0.461Peru21613 SGWaAP
0.463Kapský_Mesto1561 SGWaAP
0.463Austrália121328 SGWaAP
0.465Keňa29867 SGWaAP
0.467pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.469Ekvádor10989 SGWaAP
0.472Bolívia11310 SGWaAP
0.477Uganda11130 SGWaAP
0.479Alžírsko13945 SGWaAP
0.481Thajsko37895 SGWaAP
0.484Etiópia14068 SGWaAP
0.486Guatemala7579 SGWaAP
0.487Johannesburg5216 SGWaAP
0.498Benin2442 SGWaAP
0.500kapské_Mesto1783 SGWaAP
0.501Kanada153866 SGWaAP
0.501Spojený_arabský9008 SGWaAP
0.504Tobago1973 SGWaAP