Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juhoafrická_republika14568 SGWaAP
0.256Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.302Brazília94977 SGWaAP
0.367JAR17906 SGWaAP
0.372Ghana8280 SGWaAP
0.378Juhoafrický_republika6332 SGWaAP
0.383Čile18997 SGWaAP
0.384Argentína52043 SGWaAP
0.387pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.393Namíbia3813 SGWaAP
0.394Kostarika9099 SGWaAP
0.395Zambia3836 SGWaAP
0.397Uruguaj10332 SGWaAP
0.411Botswana2762 SGWaAP
0.411Kamerun7906 SGWaAP
0.414Mozambik3950 SGWaAP
0.420Tanzánia7222 SGWaAP
0.430Chile12490 SGWaAP
0.433Senegal5734 SGWaAP
0.436Malajzia19454 SGWaAP
0.446Mexiko78990 SGWaAP
0.447Nigéria18023 SGWaAP
0.447Kolumbia22960 SGWaAP
0.453Paraguaj9416 SGWaAP
0.453Zimbabwe9492 SGWaAP