Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juh178348 SGWaAP
0.106sever171324 SGWaAP
0.194juhovýchod18285 SGWaAP
0.232juhozápad20237 SGWaAP
0.247severozápad17802 SGWaAP
0.274severovýchod20608 SGWaAP
0.313východ305307 SGWaAP
0.381severná107448 SGWaAP
0.385južná128756 SGWaAP
0.390západ240590 SGWaAP
0.405severné42086 SGWaAP
0.407južný51916 SGWaAP
0.418severný55249 SGWaAP
0.426severovýchodný5453 SGWaAP
0.427južné48271 SGWaAP
0.428juhozápadný6666 SGWaAP
0.431juhozápadná10446 SGWaAP
0.439juhovýchodný6088 SGWaAP
0.446severovýchodná10384 SGWaAP
0.448južne28119 SGWaAP
0.451severozápadná10658 SGWaAP
0.465severozápadný5927 SGWaAP
0.477severne24314 SGWaAP
0.490južný_cíp1845 SGWaAP
0.494západne12908 SGWaAP
0.494Južný20848 SGWaAP
0.496juhovýchodná17288 SGWaAP
0.498jv7625 SGWaAP
0.500jz5591 SGWaAP
0.507juhovýchodné3561 SGWaAP
0.510východne13574 SGWaAP
0.518severný_cíp731 SGWaAP
0.525západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.528nížina20060 SGWaAP
0.539východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.542juhovýchodne4413 SGWaAP
0.544južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.557juhozápadné6460 SGWaAP
0.557poloostrov5561 SGWaAP
0.560vnútrozemie17596 SGWaAP
0.561úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.563juhozápadne3825 SGWaAP
0.563predhorie3018 SGWaAP
0.564pobrežie107140 SGWaAP
0.565atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.565hornatá5659 SGWaAP
0.571Sever25077 SGWaAP
0.572Juh14510 SGWaAP