Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000juh178348 SGWaAP
0.106sever171324 SGWaAP
0.194juhovýchod18285 SGWaAP
0.232juhozápad20237 SGWaAP
0.247severozápad17802 SGWaAP
0.274severovýchod20608 SGWaAP
0.313východ305307 SGWaAP
0.381severná107448 SGWaAP
0.385južná128756 SGWaAP
0.390západ240590 SGWaAP
0.405severné42086 SGWaAP
0.407južný51916 SGWaAP
0.418severný55249 SGWaAP
0.426severovýchodný5453 SGWaAP
0.427južné48271 SGWaAP
0.428juhozápadný6666 SGWaAP
0.431juhozápadná10446 SGWaAP
0.439juhovýchodný6088 SGWaAP
0.446severovýchodná10384 SGWaAP
0.448južne28119 SGWaAP
0.451severozápadná10658 SGWaAP
0.465severozápadný5927 SGWaAP
0.477severne24314 SGWaAP
0.490južný_cíp1845 SGWaAP
0.494západne12908 SGWaAP