Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000judaizmus11119 SGWaAP
0.262židovstvo9482 SGWaAP
0.316islam66773 SGWaAP
0.325hinduizmus5848 SGWaAP
0.325monoteizmus1881 SGWaAP
0.336kresťanstvo112019 SGWaAP
0.388pohanstvo5012 SGWaAP
0.393gnosticizmus1181 SGWaAP
0.398budhizmus11611 SGWaAP
0.409monoteistické_náboženstvo1303 SGWaAP
0.420náboženstvo212593 SGWaAP
0.435katolicizmus10809 SGWaAP
0.436Talmud3253 SGWaAP
0.439vierouka3595 SGWaAP
0.447talmud1303 SGWaAP
0.455polyteizmus902 SGWaAP
0.464pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.471sionizmus4004 SGWaAP
0.492ateizmus16464 SGWaAP