Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000judaista527 SGWaAP
0.475ateista41462 SGWaAP
0.478žid65420 SGWaAP
0.483sionista5471 SGWaAP
0.498fundamentalista5025 SGWaAP
0.501jehovista3557 SGWaAP
0.503sektár1994 SGWaAP
0.504Jehovista433 SGWaAP
0.507mohamedán3468 SGWaAP
0.510neverec2613 SGWaAP
0.512judaizmus11119 SGWaAP
0.521monoteizmus1881 SGWaAP
0.523dogmatik1560 SGWaAP
0.528gnostik1389 SGWaAP
0.529protestant17006 SGWaAP
0.530agnostik2375 SGWaAP
0.535talmud1303 SGWaAP