Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000južne28119 SGWaAP
0.063severne24314 SGWaAP
0.067západne12908 SGWaAP
0.091východne13574 SGWaAP
0.108juhozápadne3825 SGWaAP
0.121juhovýchodne4413 SGWaAP
0.138severovýchodne4165 SGWaAP
0.138severozápadne5277 SGWaAP
0.351kilometer_severovýchodne1266 SGWaAP
0.366kilometer_juhovýchodne1402 SGWaAP
0.367kilometer_juhozápadne1265 SGWaAP
0.388severozápad17802 SGWaAP
0.393juhovýchod18285 SGWaAP
0.407juhozápad20237 SGWaAP
0.425severovýchodný5453 SGWaAP
0.442severovýchod20608 SGWaAP
0.444juhovýchodný6088 SGWaAP
0.448juh178348 SGWaAP
0.455úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.456juhozápadný6666 SGWaAP
0.457sever171324 SGWaAP
0.468severozápadný5927 SGWaAP
0.468vzdušná_čiara3062 SGWaAP
0.468severozápadná10658 SGWaAP
0.473neďaleko57365 SGWaAP