Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000južný_svah5229 SGWaAP
0.188juhovýchodný_svah823 SGWaAP
0.264úpätie28343 SGWaAP
0.295úboč3131 SGWaAP
0.302úbočie10132 SGWaAP
0.317predhorie3018 SGWaAP
0.374svah116947 SGWaAP
0.400úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.404považský_Inovec3953 SGWaAP
0.418pohorie69337 SGWaAP
0.431vrchovina7363 SGWaAP
0.436hornatina1237 SGWaAP
0.441horský_masív3578 SGWaAP
0.445pahorkatina8841 SGWaAP
0.446planina16841 SGWaAP
0.447štiavnický_vrch4293 SGWaAP
0.454náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.455pohronský_Inovec899 SGWaAP
0.458lesnatý1216 SGWaAP
0.461strmý_svah7049 SGWaAP