Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000južný_pól3479 SGWaAP
0.147severný_pól5704 SGWaAP
0.327Antarktída12671 SGWaAP
0.432Severný_pól741 SGWaAP
0.464antarktická985 SGWaAP
0.485Grónsky3078 SGWaAP
0.494polárna9011 SGWaAP
0.499antarktický1136 SGWaAP
0.517polárny4827 SGWaAP
0.523grónska3254 SGWaAP
0.524rovník8331 SGWaAP
0.541polárny_kruh4495 SGWaAP
0.542polárnik1254 SGWaAP
0.544magnetický_pól1019 SGWaAP
0.562Mars56924 SGWaAP
0.580marťanský803 SGWaAP
0.582severný_Atlantik1289 SGWaAP
0.583Aljaška12933 SGWaAP
0.585obežná_dráha17380 SGWaAP