Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000južný_Zemplín1629 SGWaAP
0.443zemplínske2747 SGWaAP
0.466Zemplínsky6477 SGWaAP
0.473Zemplín26664 SGWaAP
0.475šarišské2813 SGWaAP
0.506gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.507zemplínska5806 SGWaAP
0.521Gemerský_osvetové700 SGWaAP
0.523novohradské758 SGWaAP
0.524Gemer27968 SGWaAP
0.527osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.542Trebišov78388 SGWaAP
0.545Rožňava92364 SGWaAP
0.555zemplínsky5344 SGWaAP
0.558regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.559Kráľovský_Chlmec5979 SGWaAP
0.561zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.566krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.569žitnoostrovské451 SGWaAP
0.571Spiš60889 SGWaAP
0.576Hornohornonitriansky3531 SGWaAP
0.580vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.581podtatranské2959 SGWaAP
0.587trebišovské850 SGWaAP
0.587oravské6560 SGWaAP
0.587Pohronský1870 SGWaAP
0.588banícke_múzeum2419 SGWaAP
0.589rimavská_sobota47804 SGWaAP
0.589Vihorlatský2173 SGWaAP
0.592Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.592podunajské1064 SGWaAP
0.594trebišovský5187 SGWaAP
0.596Košický_samosprávny7711 SGWaAP
0.598Šarišský9985 SGWaAP
0.599Novohrad10349 SGWaAP
0.601gemerská5797 SGWaAP
0.604Rimavský_sobota32558 SGWaAP
0.605kysucké8704 SGWaAP
0.605Novohradský3675 SGWaAP
0.606šarišská7332 SGWaAP