Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000južný51916 SGWaAP
0.160severný55249 SGWaAP
0.202juhozápadný6666 SGWaAP
0.254juhovýchodný6088 SGWaAP
0.256severozápadný5927 SGWaAP
0.271severovýchodný5453 SGWaAP
0.308východný53025 SGWaAP
0.384juhovýchod18285 SGWaAP
0.392juhozápad20237 SGWaAP
0.404južná128756 SGWaAP
0.407juh178348 SGWaAP
0.414severovýchodná10384 SGWaAP
0.421juhozápadná10446 SGWaAP
0.422severozápad17802 SGWaAP
0.431sever171324 SGWaAP
0.440severozápadná10658 SGWaAP
0.452severná107448 SGWaAP
0.453západný97701 SGWaAP
0.464severovýchod20608 SGWaAP
0.479južný_cíp1845 SGWaAP
0.482juhovýchodné3561 SGWaAP
0.483južné48271 SGWaAP
0.486severné42086 SGWaAP
0.493Južný20848 SGWaAP
0.497juhovýchodná17288 SGWaAP