Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000južné48271 SGWaAP
0.227severné42086 SGWaAP
0.231juhovýchodné3561 SGWaAP
0.301juhozápadné6460 SGWaAP
0.306severovýchodné5160 SGWaAP
0.361západné53526 SGWaAP
0.364východné92359 SGWaAP
0.382severozápadné4178 SGWaAP
0.423južná128756 SGWaAP
0.427juh178348 SGWaAP
0.469juhovýchod18285 SGWaAP
0.477juhovýchodná17288 SGWaAP
0.477severovýchodná10384 SGWaAP
0.477severovýchod20608 SGWaAP
0.479juhozápad20237 SGWaAP
0.483južný51916 SGWaAP
0.484juhozápadná10446 SGWaAP
0.490sever171324 SGWaAP
0.516severná107448 SGWaAP
0.520severozápadná10658 SGWaAP
0.524hornaté1574 SGWaAP
0.529severozápad17802 SGWaAP
0.530severný55249 SGWaAP
0.532severovýchodný5453 SGWaAP
0.548Východný7278 SGWaAP
0.558južný_cíp1845 SGWaAP
0.564severný_cíp731 SGWaAP
0.570vnútrozemie17596 SGWaAP
0.584juhovýchodný6088 SGWaAP
0.586Stredomorie11765 SGWaAP
0.589Južný20848 SGWaAP
0.590podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.590nížina20060 SGWaAP
0.593nížinatá494 SGWaAP
0.596juhozápadný6666 SGWaAP
0.597hornatá5659 SGWaAP
0.598severozápadný5927 SGWaAP
0.600západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.602Balkán29654 SGWaAP
0.602východ305307 SGWaAP
0.603balkánsky_polostrov902 SGWaAP
0.604južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.604atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.610Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.610pevninské598 SGWaAP
0.616hornatý3935 SGWaAP