Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000južné48271 SGWaAP
0.227severné42086 SGWaAP
0.231juhovýchodné3561 SGWaAP
0.301juhozápadné6460 SGWaAP
0.306severovýchodné5160 SGWaAP
0.361západné53526 SGWaAP
0.364východné92359 SGWaAP
0.382severozápadné4178 SGWaAP
0.423južná128756 SGWaAP
0.427juh178348 SGWaAP
0.469juhovýchod18285 SGWaAP
0.477juhovýchodná17288 SGWaAP
0.477severovýchodná10384 SGWaAP
0.477severovýchod20608 SGWaAP
0.479juhozápad20237 SGWaAP
0.483južný51916 SGWaAP
0.484juhozápadná10446 SGWaAP
0.490sever171324 SGWaAP
0.516severná107448 SGWaAP
0.520severozápadná10658 SGWaAP
0.524hornaté1574 SGWaAP
0.529severozápad17802 SGWaAP
0.530severný55249 SGWaAP
0.532severovýchodný5453 SGWaAP
0.548Východný7278 SGWaAP